Tarihe Damga Vurmuş En İyi Ressamlar

3 min


48
48 Beğeni

Resim sanatı ülkemizde maalesef fazla ilgi görmüyor ancak batı sanatında çok önemli ve merkezi bir yer tutar. Yaşadıkları dönemde büyük zorluklarla karşılaşan, daha sonra tabloları milyon dolarlara satılan büyük sanatçılar var. Sizler için muazzam çalışmaları ile hala örnek alınan Tarihe Damga Vurmuş En İyi Ressamlar yazımız.

Tarihe Damga Vurmuş En İyi Ressamlar

1. Pablo Picasso

Pablo Picasso - En İyi Ressamlar
Pablo Picasso – En İyi Ressamlar

Picasso, sadece resim alanında değil, tüm sanat tarihinin en etkili birkaç isminden biridir. Eserleri devrim etkisi yaratmış bir sanatçıdır. Kübizm akımının en önde gelen temsilcisidir. Resmin dışında heykel, seramik ve baskı alanında da yapıtlar vermiştir.

2- Vincent van Gogh

Vincent van Gogh - En Büyük Ressamlar
Vincent van Gogh – En Büyük Ressamlar

Van Gogh, yaşadığı dönemde maddî manevî büyük sıkıntılar çekmiş olmasına karşın, bugün dünyanın en çok tanınan ve yapıtları en pahalı olan ressamlarından birisi. Yakın arkadaşı Gauguin ile girdiği tartışmanın ardından kulağını kesmiş, akıl hastanesine yatırılmış; iki yıl sonra ise intihar ederek hayatına son vermiştir. 20. yüzyıl sanatını önemli ölçüde etkilemiştir.

3- Rembrandt

Rembrandt - Tarihin En İyi Ressamları
Rembrandt – Tarihin En İyi Ressamları

Hollandalı Rembrandt, resimde ışığı ve gölgeleri kullanmasındaki başarısı ile bilinir. 17. yüzyıl Avrupa resminin başlıca figürlerinden biridir. Ayrıca tüm zamanların en önemli oto portre ressamlarından biridir.

4- Frida Kahlo

Frida Kahlo - En İyi Ressamlar
Frida Kahlo – En İyi Ressamlar

Frida Kahlo, Latin Amerika Sanatının en önemli temsilcilerinden biridir. Geçirdiği otobüs kazası hem hayatını hem de sanatını derinden etkilemiştir. Hasta yatağında çizdiği oto portreleri resminde çok önemli bir yer tutar.

5- Pierre Auguste Renoir

Pierre Auguste Renoir - En Büyük Ressamlar
Pierre Auguste Renoir – En Büyük Ressamlar

Fransız ressam Renoir, izlenimciliğin önemli temsilcilerinden biri olmasına karşın bu akımı terk etmiş ve kendine has ve daha akademik bir üslubu benimsemiştir.

6- Salvador Dalí

Salvador Dalí - En İyi Ressamlar
Salvador Dalí – En İyi Ressamlar

Yarattığı “deli-dâhi” imajıyla 20. yüzyılın en popüler sanatçılarından biri olan Dalí, Sürrealizm akımının en bilinen temsilcisi olmuştur. Resmin yanı sıra heykel, fotoğraf ve sinema ile de ilgilenmiş ve yapıtlar vermiştir.

7- Claude Monet

Claude Monet - Tarihin En İyi Ressamları
Claude Monet – Tarihin En İyi Ressamları

Monet‘in sanat tarihine katkıları kimilerince görmezden gelinse de özellikle gün ışığının nesneler üzerindeki etkisini göstermekteki ustalığı, 20. yüzyıl resim sanatının gelişiminde büyük rol oynamıştır.

8- Leonardo da Vinci

Leonardo da Vinci - En İyi Ressamlar
Leonardo da Vinci – En İyi Ressamlar

Dünya tarihinin gördüğü en büyük dâhilerden biri olan Da Vinci, çok yönlü şahsiyetini resim alanında verdiği eserlerle de göstermiştir. Hiç şüphesiz en meşhur yapıtları “Mona Lisa” ve “Son Akşam Yemeği”dir, fakat Da Vinci bundan çok daha fazlasına sahiptir.

9- Michelangelo

Michelangelo - En İyi Ressamlar
Michelangelo – En İyi Ressamlar

Tüm sanat tarihinin en önemli iki-üç isminden biri olsa da sanatçı esas ününü heykeltıraş olarak yaptığı eserlere borçludur. Yine de onun Sistine Chapel‘indeki freskleri, resim sanatındaki ustalığını da gösterir niteliktedir.

10- Francisco Goya

Francisco Goya - En Büyük Ressamlar
Francisco Goya – En Büyük Ressamlar

Goya kendi yaşadığı çağda rakipsiz olan gizemli, dindar, tanımlanması ve anlaşılması çok zor olan bir ressamdı. Sanat tarihindeki en girift ressamlardan biridir. Sanatı hayatı boyunca erotizm örneklerinden dehşet örneklerine çok farklı tarzda yapıtlar verdi. Hem yağlı boya hem gravür hem de fresk ressamı olarak önemli eserler üretti ve hayatı süresince sürekli değişti, gelişti.


Beğendiniz mi? Arkadaşlarınızla Paylaşın!

48
48 Beğeni

0 Yorum

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir